Naandika business plan kwa wafanya biashara wadogo na wakubwa

  • Not rated yet
  • 8 days

100% Secure

Job is done or money back
  • You pay only the listed price without any hidden costs.
  • We keep your money until you are happy with the delivered work.
  • The gig will be done or your money will be returned.

Job Description

Ni mpango  wa biashara unaojumuisha mpangilio wa namna utakavyoindesha na uhai wake. Pia je, biashara hiyo itakuwa na faida au hasara kwa muda gani kukuletea. Hivyo utakuwa na uhakika au uwezo wa kuitabiria biashara yako kwamba itakuwa yenye tija au laa.

Mpango /au mchanganuo wa biashara utakusaidia kuweza kupata mkopo toka taasisi za kibenki ili kuboresha au kufanya biashara yako kufikia malengo  yako.

Order Additional

Processing Fees (5%): $4

Other gigs by Jordan

Naandika andiko la mradi (project proposal) wa mtu binafsi au...
0 (0)
fixed Rate $90